Města

 • Obec Chvatěruby - rekultivace ploch po povodni - terénní úpravy a osetí luk, 30000m2, následná údržba
 • Obec Kadlín - polní cesta 2004 - 2008
 • Obec Konětopy - rekonstrukce stávajícího parku a vybavení dětského hřiště, ošetrování dřevin v obci 1998 - 2008
 • Město Mělník - realizace rekultivace skládky Hliňák - Vehlovice, výsadby a zatrávnění plochy cca 40000m2, sečení
 • Město Mělník - výsadba parku Podolí 30000m2
 • Město Mělník - ošetřování a kácení stromů pro Město, kácení v mestských lesích, MVDr. C. Mikeš, 1995 - 2008
 • Obec Střemy - pravidelná údržba dřevin v obcích Střemy a Jenichov, 1996 - 2008, p. Kalfiřt
 • Obec Vysoká - obnova polních cest Vysoká, selektivní probírka a zdravotní řez dřevin, modelace terénu a cest, výsadba a ukotvení domácích druhů stromů a keřů, zatravnění cest, následná údržba, 2008 - 2009, Ing. Pavel Kučera, CSc.
 • Biocentrum Střednice - osetí travním osivem + výsadby 17000m2, Ministerstvo Zemědělství, Pozemkový fond Mělník, Ing. Smolík
 • Biocentrum Zelčín - likvidace keřů a stromů, prořezávky dřevin, následné nové výsadby a osetí travním osivem, 29000m2, Ing. Smolík, 2006
 • Polní cesta Střednice - Strážnice - ošetřování dřevin, výsadby ovocných stromů, osetí a údržby, 2004 - 2008
 • Pozemkový úřad - Ministerstvo zemědelství - osazování a zatravňování kolem nových polních cest v okolí Mělníka, Ing. Smolík