Firmy

LE & CO s.r.o.,  Jirny

  • Spolana Neratovice - náhradní výsadba a následná údržba stromů a keřů, 2005 - 2008, pro firmu BCS Ing. Soumar
  • Rekultivace skládky S4 výsadby domácích druhů dřevin a následná pěče na 4ha, 2007 - 2008
  • Osazování plavebních děl na Labi - Navimor s.r.o./ Ing. Prigonski, 2005 - 2008, výsadnby a ošetřování pobřežních porostů
  • KASTEN a.s. Neratovice - realizace sadové úpravy na ploše 30000m2
  • Ultimate Liblice - realizace parkové úpravy na ploše 2500m2, následná údržba 10let
  • Vitana Byšice - sadová úprava kolem areálu firmy, ošetřování a kácení stromů, 2006 - 2008, Ing. Pecina  
  • THIMM obaly Všetaty -  výsadba a údržba parkové úpravy 3hy, 1996 - 2008, Ing. Bečvář.